Case: (Interim) Professional beschrijft zijn ervaring vanaf eerste contact tot heden

Gijs van Asch, interim professional

Quermo, een bureau met lange termijn visie. Paul van Bijsterveldt, een ondernemer met mensenkennis.

In de interim wereld (en dat durf ik wel te stellen na 10 jaar hierin werkzaam te zijn geweest) ligt de focus van bureaus nog al eens te vaak op de korte termijn. Zoveel als mogelijk CV's aanbieden, iedere kandidaat is geschikt en nu maar hopen dat de opdrachtgever uit die kandidaten 'de beste' kiest. Hoe anders is Quermo, in één adem te noemen met Paul van Bijsterveldt.

Ik had ruime ervaring in de energiesector bij grote bedrijven en via een relatie voerde ik een opdracht bij het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) uit als implementatiemanager IT gebruikmakend van mijn bedrijfseconomische kennis en sterke communicatieve vaardigheden. Die COA-relatie koppelde mij aan Paul. We hadden een leuk en goed gesprek, zonder wederzijdse intenties.

Niet lang daarna, in 2007, benaderde Paul mij voor een opdracht bij een kleine organisatie van 200 medewerkers. Het betrof een hotelschool, geen energie dus en qua branche niet lijkend op de COA organisatie. Ervaring in het onderwijs had ik niet. Je zou denken, een hoog afbreukrisico voor Quermo. Paul heeft echter naar zowel de opdrachtgever als mij direct de juiste snaren weten te raken. Gedurende een periode van 15 maanden heb ik een uiterst leuke opdracht vervuld, eerst als controller, daarna als financieel manager. Iedere vrijdag sparde ik met Paul, zoals veel bureaus zeggen te doen maar uiteindelijk toch niet doen. Daarbij had Paul niet alleen een luisterend oor maar ook energievolle adviezen.

Ik heb niet lang daarna besloten mijn interim-periode vaarwel te zeggen en ben in vaste dienst gegaan bij een ander bedrijf. Het kenmerkt Paul dat hij nu nog steeds interesse heeft in het welzijn van mij. Zonder commerciële bijbedoelingen. En juist dat maakt Quermo zo bijzonder. Zodra op het niveau waarop Quermo actief is een vacature of interim opdracht ontstaat, zal ik daarom als eerste aan Quermo en Paul denken.

Paul van Bijsterveldt, Quermo

De bovenstaande beschrijving bevestigt wat mij betreft het doel dat ik heb bij het samenbrengen van vraag en aanbod. Niet alleen op branche-ervaring letten maar meer nog dan dat op interesse, competenties en aansluiting van de persoon op de behoefte van de opdrachtgever en andersom. Voor het onderhouden van de contacten gedurende de opdracht en ook daarna heb je natuurlijk 2 mensen nodig. Gijs stond en staat er vanuit zijn kant ook voor open. Het zijn relaties die ik als intermediair maar ook als individu koester. Voor persoonlijk contact ben ik bereikbaar via 0622795459.