Case 1

Dick Stoop, opdrachtgever

Als CFRO bij Timeos, de pensioenuitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds PGB, wilde ik de Control-functie verder professionaliseren. Daarvoor was tijdelijke versterking nodig met een interim manager Control. Ik heb toen Paul van Bijsterveldt uitgenodigd voor een gesprek. Het bleek mij al snel dat Paul de juiste persoon was om de zoekopdracht in handen te geven. Ik was onder de indruk hoe hij door gerichte vragen snel en op een deskundige wijze het bestaande profiel wist te specificeren. En binnen een paar dagen waren CV's van potentiele kandidaten beschikbaar, die ieder voor zich in de gesprekken daarna blijk gaven in aanmerking te kunnen komen voor de beoogde rol. Ook t.a.v. andere interim-rollen viel op dat Paul altijd bereid is als sparringpartner een stapje extra te zetten en zijn kennis in te brengen hoe elders zaken lopen.

Wat ik ook als plezierig heb ervaren is dat Paul geregeld pro-actief feedback vraagt over het functioneren van de interimmers. Hij is dus zeer betrokken om zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever blijvend van dienst te zijn.

Ik was onder de indruk hoe Paul door gerichte vragen snel en op een deskundige wijze het bestaande profiel wist te specificeren. En binnen een paar dagen waren CV's van potentiele kandidaten beschikbaar. Opdrachtgever