Case 2

Paul van Bijsterveldt, Quermo en voorzitter Common Sense

Ik ben zoals Hans ook al beschreef voorzitter van de vereniging Common Sense. Aansluiting bij deze groep ervaren interim professionals geeft mij allereerst extra voeding voor mijn dagelijks werk. Wat speelt er in de markt, wat zijn de drijfveren van interim professionals, welke onderwerpen zijn actueel, etc. Daarnaast is het leuk en zinvol kennis te delen vanuit mij naar de andere leden en vice versa. Dat kunnen inhoudelijke onderwerpen zijn als SixSigma, Solvency, Activity Based Costing, Risicomanagement, etc, maar ook onderwerpen over pensioenontwikkelingen, branchevraagstukken of vraagstukken die het HR termijn raken. En misschien ligt de toegevoegde waarde van dit netwerk voor mij nog wel het meest in het intensief kennen van de leden, wat hun specialisatie is, hoe ze tegen dingen aankijken, wat hun persoonlijke ambitie is, wie ze kennen, etc.

Ik ga er zonder twijfel dan ook vanuit dat mijn betrokkenheid bij Common Sense nog jaren zal duren, al dan niet als voorzitter. Meer informatie over Common Sense is te vinden via www.commonsense.pro. Natuurlijk vertel ik er graag verder over. Voor meer informatie ben ik persoonlijk bereikbaar via 0622795459.