Case 2

Paul van Bijsterveldt, Quermo

Een mooi compliment van een ervaren rot als Ronald met wie ik inderdaad al jaren het contact onderhoud. Dit voorbeeld maakt weer eens duidelijk dat het blijvend informeren van elkaar als ook het kennen van elkaar vroeg of laat vruchten afwerpt. Ik doe mijn best dat richting Ronald als ook andere professionals en opdrachtgevende relaties te continueren.