Case: CRO Asset-manager schakelt interim manager Risk & Compliance in om vaste medewerker als opvolger op te leiden

Frank Onink, opdrachtgever

Ik ben in contact gekomen met Quermo nadat onze CRO en onze HR manager mij bij Quermo introduceerden. Het was duidelijk geworden dat ik op termijn de rol van Hoofd ORM & Compliance bij Aegon Asset Management zou gaan vervullen. Echter, gezien mijn beperkte ervaring met het leiding geven aan ervaren professionals was er een, voor mij ideale, oplossing gekozen om een interim manager te zoeken die deze rol voor een periode van 9-15 maanden op zich zou nemen.

Tijdens het gesprek met Paul bleek dat hij niet alleen in zijn netwerk een aantal mogelijke kandidaten had, maar ook waardevolle adviezen kon geven bij de precieze omschrijving van taken en verantwoordelijkheden. Daarna duurde het niet lang voordat er gesprekken met diverse kandidaten plaats vonden. Aangezien de opdracht naast het vervullen van de managersrol ook inhoudelijke kanten had werd snel duidelijk dat Paul hier ook een duidelijke richting in kon geven. Hier hebben alle betrokken partijen tijdens de opdracht van geprofiteerd.

Nadat de selectie had plaats gevonden was het uitermate prettig dat Paul gedegen maar pragmatisch de formalisering regelde. Hierdoor werd er geen kostbare tijd verloren. Daarnaast voelde Paul prima aan of en wanneer zijn additionele inzet nodig was en schakelde indien nodig dan ook altijd snel. Tenslotte bleek tijdens de opdracht dat ik de managersrol enigszins sneller dan verwacht van de interim manager kon overnemen. Heel prettig is dat Paul dan in het belang van de opdrachtgever is blijven denken en zijn eigen belang daarbij niet voorop stelt.

Rutger van Os, interim professional

In de interim wereld kom je elkaar zo af en toe tegen en praat je dan even bij. Zo kenden Paul en ik elkaar al een aantal jaren voordat hij mij benaderde voor een mogelijke interim opdracht bij Aegon Asset Management. Alhoewel ik aanhikte tegen de reisafstand woonwerkverkeer klonk de opdracht zo uitdagend dat mijn interesse was gewekt. Uitermate prettig hierbij was dat Paul zelf weliswaar geen inhoudelijk specialist is op mijn vakgebied (Governance, Risk & Compliance) maar zich wel inhoudelijk zodanig in de opdracht had verdiept dat hij erg gedegen kon beschrijven wat er door de opdrachtgever gevraagd werd.

Na een prettig gesprek met de o.a. de CRO van Aegon Asset Management en daarna Frank zelf kon ik snel starten. De invulling van de opdracht kende enkele unieke aspecten. Naast een verdieping van mijn kennis van de branche vermogensbeheer heb ik ook mijn managementvaardigheden flink kunnen bijschaven. Eén van de uitdagingen hierbij was dat ik formeel leidinggevende van de afdeling was, maar dat ik de uitvoering van de managementtaken zoveel mogelijk moest delegeren aan Frank als mijn beoogde opvolger. De kunst van het loslaten zeg maar wel met veel klankborden en coachen om Frank zo goed mogelijk als manager te laten starten. En dat is prima gelukt.

Wat wel eens vergeten wordt, is dat de intermediair naast een rol naar de zzp-er ook een rol heeft naar de opdrachtgevende klant. Ik heb een bijzondere rol vervuld binnen Aegon Asset Management en Paul is prima in staat gebleken de verwachtingen goed te managen richting zowel mij als de opdrachtgever. Daarnaast communiceert Paul helder en hanteert hij het principe 'afspraak is afspraak'. Verder waardeer ik bijzonder aan hem dat hij een volwassen sparringpartner is in tal van zaken die je tegen kan komen als interim professional.

Paul van Bijsterveldt, Quermo

De samenwerking tussen Frank en Rutger is een succesvolle gebleken. Allereerst tussen hen persoonlijk maar ook in de samenwerking met Quermo, zo is hiervoor terug te lezen. Doordat alle betrokkenen telkens bereid bleken transparant te willen overleggen over wat nodig was en wat geboden kon worden is deze 'perfect match' en de daarop volgende inzet mogelijk geworden. En dat straalt op iedereen uit.

Quermo bemiddelt op continue basis professionals en managers op het vakgebied van Governance, Risk & Compliance. Niet alleen interim maar ook in vaste dienst. Voor meer informatie ben ik persoonlijk bereikbaar via 0622795459.