Case 2

Paul van Bijsterveldt, Quermo

De samenwerking met Jerry is een heel goed voorbeeld van hoe een samenwerking kan uitgroeien tot een stevige relatie die aan beide kanten veel profijt biedt. Het succes is er natuurlijk ook door Jerry's eigen inbreng. Allereerst natuurlijk door zijn inhoudelijke vakkennis en grote inzet bij en loyaliteit richting de opdrachtgevers. Tevens respecteert Jerry de toegevoegde waarde van Quermo als intermediair en staat hij open voor adviezen vanuit Quermo, zoals ook de adviezen van hem richting Quermo ter harte worden genomen. Dus ook voor Quermo geldt: met net zo veel plezier op naar de volgende jaren. Naast Jerry zijn er overigens meer (interim) professionals die in de loop der jaren meer dan eens door Quermo zijn geholpen aan een baan of interim opdracht. Het kenmerkt de langdurige relatie tussen betrokkenen. Voor meer informatie ben ik persoonlijk bereikbaar via 0622795459.