Case: interim Riskmanager via Quermo aan de slag bij 2 verzekeraars

Peter van Herwaarden, interim professional

Sinds 2008 ben ik met Paul in contact en begeleid ik via Paul's bemiddeling diverse opdrachtgevers die op zoek waren naar specialistische riskmanagementervaring. Dit betrof en betreft projecten bij een zorgverzekeraar, enkele levensverzekeraars, een rechtsbijstandsverzekeraar en een bank. 

Het gaat daarbij om grote en middelgrote organisaties met uiteenlopende vraagstukken op het vlak van riskmanagement, zowel financial risk als operational risk. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als (her)inrichting van de afdeling Risk, het verbeteren van de operational risk aanpak en recent het aantoonbaar maken van de datakwaliteit ten behoeve van Solvency II.

Wat me telkens opvalt is dat de opdrachtgevers ongevraagd vertellen dat ze erg tevreden zijn over de aansluiting tussen hun riskmanagementvraagstuk en de door Quermo aangeboden professional(s). Dit omvat niet alleen de gewenste ervaring van de professional(s), maar Paul streeft ook een goede match na in persoonlijkheid en werkstijl van de professional met de opdrachtgever en diens organisatie.

Paul van Bijsterveldt, Quermo

Het is mooi als opdrachtgevers ongevraagd aan ingezette interim professionals vertellen dat ze tevreden zijn met de 'match' die Quermo heeft gedaan. Maar na de match is het aan de professional te laten zien wat zijn of haar toegevoegde waarde is. Peter is 1 van die mensen waarvan je zeker weet dat die waarde er is. Ook bij toekomstige interim opdrachten op riskmanagementgebied zal ik Peter zeker weer weten te vinden. Voor meer informatie ben ik persoonlijk bereikbaar via 06-22795459.