Voor opdrachtgevers

Foto: Via Quermo werkten 10 interim professionals in diverse rollen bij 1 opdrachtgever die in een verkoopfase zat. In het belang van een goede samenwerking bij die opdrachtgever organiseerde Quermo een borrel met als doel elkaar beter te leren kennen om daarna elkaar sneller te kunnen vinden tijdens het werk.

Wat doet Quermo?

Quermo is met name gespecialiseerd in de bemiddeling van ervaren (interim) professionals die werkzaam zijn in de vakgebieden Finance en/of Risk. Daarbij kunt u denken aan functies als CFO's, Financieel Managers, Controllers, CRO's, Managers Risk, Auditors, Reportingspecialisten, etc.

De dienstverlening betreft zowel de tijdelijke inzet van een professional (interim) als om de inzet van een professional in vaste dienst (executive search). Tevens worden regelmatig grote veranderprojecten via Quermo bemenst.

Quermo bemiddelt verder in alle branches en voor een belangrijk deel in de wereld van verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheer en banken.

Quermo kenmerkt zich door het snel aanbieden van goed gekwalificeerde kandidaten die ook passen in de cultuur van de organisatie
RISHi, CFO  en opdrachtgever

Wat is de toegevoegde waarde van Quermo voor mij als (potentieel) opdrachtgever?

Daar waar andere bemiddelings-organisaties meer vanuit een bestand hun aanbod doen, is de toegevoegde waarde van Quermo vooral gelegen in een netwerkconcept. Zo kijkt Quermo niet ‘slechts’ in het eigen bestand naar geschikte (interim) professionals om daar dan de beste kandidaat voor u uit te selecteren. Quermo zet ten behoeve van de invulling van uw interim opdracht of vacature tegelijkertijd ook het uitgebreide netwerk in van collega-bureaus, (zzp-) netwerkgroepen en overige wervingskanalen. Daarmee bereikt Quermo een grote groep aan potentiele kandidaten en soms zelfs niet-actief zoekende professionals die niet met ‘doorsnee-wervingsmethoden’ worden bereikt maar op basis van het netwerken naar voren komen en die toch open staan voor een nieuwe uitdaging.

Een voorbeeld van een netwerkgroep waar Quermo mee samenwerkt is Common Sense Committed Financials. Deze vereniging bestaat uit interim professionals die al langere tijd werkzaam zijn op de vakgebieden Finance & Risk. Zij voeren samen opdrachten uit, delen (markt)kennis en organiseren relatiedagen met elkaar.

Lees hier meer over het zzp-netwerk Common Sense Committed Financials.

Welk deel van het netwerk aan bureaus en netwerkgroepen concreet voor de invulling van een (interim) positie door Quermo wordt ingevuld is afhankelijk van de eisen en wensen die u als opdrachtgever stelt. Voor een interim controller bij een gemeente is een andere aanpak nodig dan voor een riskmanager bij een verzekeraar.

Nadat via de gekozen wervingskanalen kandidaten in beeld komen, wordt uit het verworven aanbod een snelle maar vooral kwalitatieve voorselectie gemaakt. Op basis van selectiegesprekken tussen Quermo en de kandidaten wordt aan u een aanbod gedaan van 1 of meer (interim) professionals.

Zijn er voorbeelden waaruit de toegevoegde waarde van Quermo blijkt?

Om een goed beeld te geven wat Quermo in de praktijk doet is aan een aantal opdrachtgevers en (interim) professionals gevraagd een bijdrage te leveren aan een aantal recommendations cq cases.  Want wie kan beter aangeven wat Quermo aan toegevoegde waarde heeft dan bestaande relaties die Quermo's dienstverlening ervaren hebben?

Binnen enkele dagen zat ik aan tafel met een goede kandidaat en binnen een week was alles geregeld.
Rene, directeur en opdrachtgever

De cases geven u een indruk van de functies en het type organisaties waar Quermo actief in en voor bemiddelt. Tevens wordt in elke case door een opdrachtgever beschreven hoe hij/zij de samenwerking met Quermo ervaren heeft.

Meer cases

Paul neemt, meer dan zijn concullega's, de tijd om een goed profiel van de organisatie en de functie te schetsen. Daarmee werd beide keren de basis gelegd voor een succesvolle plaatsing.
Tijdens de opdracht bleek dat ik de managersrol enigszins sneller dan verwacht van de interim manager kon overnemen. Heel prettig is dat Paul dan in het belang van de opdrachtgever is blijven denken en zijn eigen belang daarbij niet voorop stelt.
Binnen enkele dagen zat ik aan tafel met een goede kandidaat en binnen een week was alles geregeld, inclusief een constructie in geval van indiensttreding. Een goed voorbeeld van goede samenwerking en snel handelen in het belang van de klant.
Ik was onder de indruk hoe Paul door gerichte vragen snel en op een deskundige wijze het bestaande profiel wist te specificeren. En binnen een paar dagen waren CV's van potentiele kandidaten beschikbaar.
Wat mij naast de snelle levering opviel is dat afspraken werden nagekomen en dat de motivatie en inzet van de interim professionals enorm was.
Binnen korte tijd heeft Quermo de juiste professional voorgedragen die daarna zeer naar tevredenheid van zijn collega's, leidinggevende en zichzelf aan de slag is gegaan.
1
2
3
4
5
6

welke kosten zijn er voor mijn organisatie als Quermo een interim opdracht of vaste baan voor mij invult?

Belangrijk om te weten is dat Quermo staat voor resultaat. Het vertrouwen dat Quermo heeft in het resultaat maakt ook dat Quermo aan u geen exclusiviteit vraagt en altijd bemiddelt op basis van 'no cure, no pay'.

Indien Quermo een professional werft voor een vaste baan, dan brengt Quermo aan uw organisatie een bemiddelingsfee in rekening die op voorhand met u afgestemd is. Bij interim opdrachten wordt per interim professional die aan u wordt aangereikt een uurtarief aangegeven.

Welke gedragscode hanteert Quermo?

Quermo volgt de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatie-ontwikkeling (NVP) alsmede de richtlijnen van de AVG.

Lees hier meer over de NVP-sollicitatiecode.

Los hiervan kunt u er van uit gaan dat Quermo vertrouwelijk met de door u verstrekte informatie omgaat.

Hoe kom ik als (potentieel) opdrachtgever Met Quermo in contact?

Contact is mogelijk via het invullen van de gevraagde gegevens in onderstaand blok 'Contactverzoek'. Direct persoonlijk contact is mogelijk met Paul van Bijsterveldt via 0622795459.

Contactverzoek

Bijvoorbeeld: Functieprofiel of organogram
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods gz rar tar zip.