Case 1

Frank Onink, opdrachtgever

Ik ben in contact gekomen met Quermo nadat onze CRO en onze HR manager mij bij Quermo introduceerden. Het was duidelijk geworden dat ik op termijn de rol van Hoofd ORM & Compliance bij Aegon Asset Management zou gaan vervullen. Echter, gezien mijn beperkte ervaring met het leiding geven aan ervaren professionals was er een, voor mij ideale, oplossing gekozen om een interim manager te zoeken die deze rol voor een periode van 9-15 maanden op zich zou nemen.

Tijdens het gesprek met Paul bleek dat hij niet alleen in zijn netwerk een aantal mogelijke kandidaten had, maar ook waardevolle adviezen kon geven bij de precieze omschrijving van taken en verantwoordelijkheden. Daarna duurde het niet lang voordat er gesprekken met diverse kandidaten plaats vonden. Aangezien de opdracht naast het vervullen van de managersrol ook inhoudelijke kanten had werd snel duidelijk dat Paul hier ook een duidelijke richting in kon geven. Hier hebben alle betrokken partijen tijdens de opdracht van geprofiteerd.

Nadat de selectie had plaats gevonden was het uitermate prettig dat Paul gedegen maar pragmatisch de formalisering regelde. Hierdoor werd er geen kostbare tijd verloren. Daarnaast voelde Paul prima aan of en wanneer zijn additionele inzet nodig was en schakelde indien nodig dan ook altijd snel. Tenslotte bleek tijdens de opdracht dat ik de managersrol enigszins sneller dan verwacht van de interim manager kon overnemen. Heel prettig is dat Paul dan in het belang van de opdrachtgever is blijven denken en zijn eigen belang daarbij niet voorop stelt.

Tijdens de opdracht bleek dat ik de managersrol enigszins sneller dan verwacht van de interim manager kon overnemen. Heel prettig is dat Paul dan in het belang van de opdrachtgever is blijven denken en zijn eigen belang daarbij niet voorop stelt. Opdrachtgever