Case 2

Marc Simon Visser, interim professional

Bij hetzelfde ondernemingspensioenfonds was op een bepaald moment behoefte aan een de inzet van een management consultant om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren, eea met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de pensioenwereld in het algemeen en de organisatie in het bijzonder. Paul heeft mij toen met enkele andere interim professionals bij de opdrachtgever voorgesteld. De opdrachtgever wilde een brede keuze van mensen met diverse achtergronden. Daar was Paul vooraf ook transparant over richting mij. Na de kennismaking met de directeur van het pensioenfonds bleek ik de geschikte consultant.

Eenmaal gestart heeft Arnoud mij wegwijs gemaakt in de projectdocumenten en projectstructuur. Daarna heb ik zelfstandig de voorbereidende fase van het project uitgevoerd. Bij de daadwerkelijke implementatie heeft Arnoud, zoals op voorhand was afgesproken, de projectleiding overgenomen. Daarmee eindigde mijn inzet binnen het pensioenfonds echter niet. Vanwege het succes van mijn bijdrage en door de extra druk binnen de organisatie heb ik mijn inzet binnen de organisatie direct na het onderzoek vervolgd als projectofficer. Als team en in goede samenspraak met Arnoud hebben we de klus die gedaan moest worden vervolgens geklaard.