Case: CFO van Arbodienst en Automotivebedrijf werft via Quermo 2 vaste krachten

Pascal van Gool, opdrachtgever

De relatie met Paul van Bijsterveldt gaat al van ver terug. We hebben namelijk in de jaren 80 samen Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sindsdien hebben we het contact gehouden en hebben we elkaar 'scherp' gehouden in de keuzes die in onze carrières voor lagen. De betrokkenheid en de kritische blik die Paul op die momenten toonde als vriend vervulde Paul ook vanuit Quermo toen hij 2x op zoek ging naar vaste krachten voor de afdelingen waar ik verantwoordelijk voor was.

Ik ben in mijn loopbaan onder meer financieel eindverantwoordelijke geweest van de organisaties KLM Health Services (BU Arbodienst van KLM) en Martin Schilder Groep (familiebedrijf in Automotive). Bij beide organisaties zocht ik een ervaren professional op het vakgebied van finance & control, te weten een Controller en een Manager Finance & Control. Samen met mijn HR-collega ben ik bij beide bedrijven het gesprek met Paul aangegaan en besloten we Quermo in te schakelen voor de werving van deze vaste medewerkers.

De betrokkenheid van Paul bij die werving- en selectieprocedures is groot en dat weerspiegelt zich in de tijd en aandacht die hij besteedt om de organisatie waar een kandidaat komt te werken echt te leren kennen. Paul neemt, meer dan zijn concullega's, de tijd om een goed profiel van de organisatie en de functie te schetsen. Daarmee werd beide keren de basis gelegd voor een succesvolle plaatsing. Dit helpt de selectie en ook de kandidaat wordt daardoor niet verrast over de organisatie waar hij of zij mogelijk komt te werken.

De kritische blik van Paul zorgt er eveneens voor dat de kandidaat een juiste balans brengt binnen een team. Meer van hetzelfde leidt vaak niet tot een beter resultaat en Paul presenteert daarom ook kandidaten die complementair en soms ook contrair zijn aan het team. Als opdrachtgever moet je daar ook tegen kunnen want dit vraagt uiteindelijk in de beginfase meer tijd om de nieuwe kandidaat een bestendige plek in de organisatie te geven.

Ik heb Paul daarnaast leren kennen als iemand die snel schakelt. Potentiële kandidaten worden binnen een korte periode gepresenteerd en gedurende het proces ook goed door Paul begeleid. Ook dat straalt af op de opdrachtgever en toekomstig werkgever.

Al bij al kan ik Quermo en Paul dus van harte aanbevelen, niet alleen als vriend maar zeker ook vanuit zakelijk oogpunt.

Paul van Bijsterveldt, Quermo

Het is mooi als een vriend je benadert voor het oplossen van capaciteitsvraagstukken binnen de organisatie(s) waar hij werkt. Belangrijk vonden we wel allebei dat er in beide gevallen betrokkenheid vanuit HR was om zakelijk en prive ook te scheiden.

Nadat de keuze in beide gevallen voor Quermo was gemaakt zijn zowel een Controller als Hoofd Finance & Control in vaste dienst bemiddeld.

Dergelijke vaste posities worden frequent door Quermo bemiddeld. Voor meer informatie hierover ben ik persoonlijk bereikbaar via 0622795459.