Case: Director Financial Services van logistieke multinational zet team interim financials in bij verkoop divisie

Gerrit Jan van Donk opdrachtgever

In mijn positie van Director Financial Services bij TNT ondersteunde ik de voorgenomen verkoop van de Divisie Logistiek van TNT. De verkoop is gerealiseerd en het bedrijfsonderdeel is verkocht aan buitenlandse investeerders (nu bekend onder de naam CEVA Logistics). 

Gedurende het proces werd al snel duidelijk dat er ten behoeve van het vervullen van de extra informatie-aanvragen snel externe capaciteit ingehuurd moest worden. Via mijn netwerk werd ik geattendeerd op Quermo. Ik nodigde Paul van Bijsterveldt uit om de situatie en het beoogde doel te bespreken. Een goed gesprek volgde. 

Tijdens het gesprek gaf Paul aan dat Quermo als een soort tussenpersoon in de personeelsbemiddelingsmarkt opereert en dat hij vanuit die positie over een groot netwerk beschikt om snel en kwalitatief goede oplossingen aan te bieden. Dat dit geen verkoopverhaal bleek, werd snel duidelijk. Binnen korte tijd werden meerdere ervaren interim finance professionals aangeboden die beschikten over de juiste kwalificaties en competenties. Sommige waren als freelancer werkzaam en anderen bleken in loondienst van detacherings- of adviesorganisaties. Dat werd ook transparant door Paul gecommuniceerd. Na een selectieproces zijn de meeste van die professionals vervolgens via Quermo bij TNT gestart en hebben zij een belangrijke bijdrage vervuld aan het succesvol maken van het project. 

Wat mij naast de snelle levering opviel is dat afspraken werden nagekomen en dat de motivatie en inzet van de interim professionals enorm was. Mijn ervaring met Quermo is dan ook meer dan positief te noemen. En dat maakt mij een tevreden klant.

Robert Sannes, interim professional

Ik werkte bij de start van de ontvlechting van de divisie Logistiek van TNT bij een groot detacheringsbureau. Via Paul van Bijsterveldt werd ik als senior projectmedewerker gevraagd onderdeel uit te maken van het (internationale) projectteam. De volgende werkzaamheden zijn door het team uitgevoerd: review financiële cijfers juridische entiteiten van Logistiek, juridische consolidatie, opstellen jaarrekening, interim report 3e kwartaal, etc. De bovengenoemde rapporten zijn met goedkeurende verklaring van PwC in kort tijdsbestek opgeleverd.

Binnen het projectteam heb ik 3 rollen vervuld: senior projectmedewerker, projectleider Intercompany Clearance Team (aansturen van 5 medewerkers; deliverables: geschoonde intercompany posities en oplossen disputen) en projectleider Data Processing Team (aansturen van 2 medewerkers; deliverables: verwerken van data tot de vereiste eindrapportages). Het was hard werken, vaak tot in de kleine uurtjes, maar zeker een geweldige ervaring. Het dankwoord van de toenmalige CFO Henk van Dalen, was de kers op de pudding: "Excellent work from the team. This valuable success is the result of enormous efforts and commitment, professional quality and conceptual and analytical thinking by a team with high focus and output. Thank you for that also on behalf of TNT’s Board of Management."

Tijdens de opdracht heb ik Paul allereerst leren kennen als iemand die zich aan zijn afspraken houdt. Tevens leverde Paul ten behoeve van het verkooptraject meerdere interimmers die prima met elkaar konden samenwerken. Met de meeste van hen heb ik na al die jaren nog steeds een leuk contact. Ook heb ik persoonlijk ervaren dat Paul je gedurende de opdracht helpt waar hij kan. Zo koos ik gedurende het project er voor om uit loondienst van de detacheringsorganisatie te gaan en als zzp-er te starten. In samenspraak met mijn oud werkgever en Paul werd die overstap geregeld, zonder dat TNT daar als opdrachtgever verder last van had. Mijn ervaring met Paul was dan ook top !

Paul van Bijsterveldt, Quermo

Deze case is een goed voorbeeld van wat Quermo middels haar netwerkconcept voor organisaties kan doen. Het op basis van een goede intake snel kunnen inzetten van een team van ervaren interim professionals, waarbij ook samenwerking wordt gezocht met collega-intermediairs of detacheringsbureaus als dat van toegevoegde waarde kan zijn voor de klant.

Quermo heeft ervaring met meerdere van dit soort projecten, of het nu om verkoop van bedrijfsonderdelen gaat of om andere grootschalige verandertrajecten waarvoor extra capaciteit moet worden ingezet. Voor meer informatie ben ik persoonlijk bereikbaar via 0622795459.