Case: CFRO Pensioen-uitvoerder zoekt interim manager Control om afdeling verdergaand te professionaliseren

Dick Stoop, opdrachtgever

Als CFRO bij Timeos, de pensioenuitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds PGB, wilde ik de Control-functie verder professionaliseren. Daarvoor was tijdelijke versterking nodig met een interim manager Control. Ik heb toen Paul van Bijsterveldt uitgenodigd voor een gesprek. Het bleek mij al snel dat Paul de juiste persoon was om de zoekopdracht in handen te geven. Ik was onder de indruk hoe hij door gerichte vragen snel en op een deskundige wijze het bestaande profiel wist te specificeren. En binnen een paar dagen waren CV's van potentiele kandidaten beschikbaar, die ieder voor zich in de gesprekken daarna blijk gaven in aanmerking te kunnen komen voor de beoogde rol. Ook t.a.v. andere interim-rollen viel op dat Paul altijd bereid is als sparringpartner een stapje extra te zetten en zijn kennis in te brengen hoe elders zaken lopen.

Wat ik ook als plezierig heb ervaren is dat Paul geregeld pro-actief feedback vraagt over het functioneren van de interimmers. Hij is dus zeer betrokken om zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever blijvend van dienst te zijn.

Wim van Huizen, interim professional

Vrij snel nadat ik een eerste contact met Paul had benaderde hij mij voor de opdracht bij Timeos. Dit was de start van een goede relatie die ik tot op heden met Quermo heb opgebouwd.

In het gesprek over de opdracht heeft Paul niet alleen uitvoerig uitgelegd wat ik in deze rol kon verwachten, maar hij wist ook veel te vertellen over de cultuur van het bedrijf, hoe de afdeling is opgebouwd, de sfeer, en met welke mensen ik te maken zou krijgen. Daardoor kon ik mij een goed beeld vormen van de functie, waardoor ik een goede afweging kon maken op deze opdracht door mij succesvol zou kunnen worden afgerond. Ik waardeer daarbij in het bijzonder de persoonlijke benadering van Paul.

Nadat ik bij Timeos een kennismakingsgesprek had gehad met Dick Stoop kreeg ik spoedig bericht dat ik daar kon starten in de rol van interim manager Control. Daarmee eindigde echter niet het contact met Paul. Regelmatig polste Paul bij mij hoe het ging met mij en met Timeos. We ontmoetten elkaar met enige regelmaat en bespraken dan de ontwikkelingen en (vak)inhoudelijke zaken.

Wat ik tenslotte erg waardeer is het contact nadat de opdracht was afgelopen. We hebben toen tijdens de lunch grondig geëvalueerd en ik heb waardevolle tips van Paul mogen ontvangen. Ik kijk dan ook uit naar een nieuwe samenwerking met Quermo!

Paul van Bijsterveldt, Quermo

Deze case geeft een goed inzicht in de werkwijze aan zowel de opdrachtgevende kant als aan de kant van de interim professional. Tevens is het functieniveau en het type bedrijf goed aansluitend bij de propositie van Quermo. Voor meer informatie ben ik persoonlijk bereikbaar via 0622795459.